BẢNG BÁO GIÁ HOSTING

 HOSTING BĂNG THÔNG GIÁ
500 MB 20GB 700.000 VNĐ/Năm
2.000 MBKHÔNG GIỚI HẠN1.500.000 VNĐ/ Năm

 

BÁO GIÁ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì
.comMiễn phí299.000 VNĐ/năm
.netMiễn phí299.000 VNĐ/năm
.orgMiễn phí280.000 VNĐ/năm
.bizMiễn phí280.000 VNĐ/năm
.infoMiễn phí300.000 VNĐ/năm

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trìGhi chú
.com.vn290.000 đồng340.000 đồng/năm 
.net.vn290.000 đồng340.000 đồng/năm 
.biz.vn350.000 đồng350.000 đồng/năm 
.info.vn350.000 đồng350.000 đồng/năm 
.org.vn350.000 đồng350.000 đồng/năm 
.gov.vn200.000 đồng200.000 đồng/năm*
.name.vn30.000 đồng30.000 đồng/năm**
.edu.vn200.000 đồng200.000 đồng/năm**
.health.vn200.000 đồng200.000 đồng/năm**
.vn280.000 đồng470.000 đồng/năm***

 

Ghi chú: Cá nhân cũng có thể đăng kí tên miền quốc gia

* Chỉ dành cho các cơ quan nhà nước, hành chính, địa phương

** Đã được phép cấp cho cá nhân

*** Đã được phép cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
24-03-2017 16:53:18 0912513795

Thiết kế web kinh doanh. Tên miền .vn. Giá bao nhiêu? Các loại phí kèm theo? 

Trả lời